Tiếng Hát Minh Châu
Nhạc Đệm: Đinh Sinh Long
Play All

Như một lần nhớ tiếc - Diệu Hương
Gọi tên anh - Ngô thụy Miên
Người có nhớ ta chăng - Lê tín Hương
Như ngọn buồn rơi - Từ công Phụng
Tuởng niệm - Trầm tử Thiêng
Nguyệt ca - Trịnh công Sơn
(Minh Châu-Ngoc Diệp)
Tiếc một người - Thanh Bình
Sao vẫn còn mưa rơi - Đức Huy
Hai phương trời cách biệt - Hoàng Trọng
Khối tình Trương Chi - Phạm Duy
Tình sầu - Trịnh công Sơn
Gần như niềm tuyệt vọng - Trịnh công Sơn
(Minh Châu-Trần Hùng)
Như Ngọn Buồn Rơi