Nhạc Đệm: Trần Long

Play All
Vũng lầy của chúng ta- Lê Uyên Phương
Buồn muôn thuở - Phạm trọng Cầu
Chiều Tím - Đan Thọ
Cho tôi lại từ đầu - Trần quang Lộc
Đợi chờ - Phạm đình Chương
Xin còn gọi tên nhau - Trường Sa
Đường em đi - Hoàng Nguyên
Giọt lệ cho ngàn sau - Từ công Phụng
Ngọc Lan - Dương thiệu Tước
Nỗi đau muộn màng - Ngô thụy Miên
Dưới giàn hoa cũ - Tuấn Khanh
Phiến đá sầu - Diệu Hương
Tháng 9 giòng sông - Tuấn Khanh
Có bao giờ em hỏi - Duyên Anh - Phạm Duy
Hà Nội ngày tháng cũ - Song Ngọc
Chiều bên giáo đường - Lê trọng Nguyễn
Trên da tình yêu - Lê Uyên Phương
Chiều thu nhớ em - Trần tuấn Linh
Tình sầu quên lãng - Xuân Điềm
Ngày tháng nào yêu em - Thanh Trang
Ngọc Lan
Tiếng Hát Minh Châu