.
Thu Vàng
Thu Vàng
Trưng Vương khung cửa mùa thu - Lời Việt Nam Lộc
Hà Nội mùa lá bay - Hữu Xuân
Thu Vàng - Cung Tiến
Suối mơ - Văn Cao
Thu trong mắt em - Ngô Thụy Miên
Ngàn thu áo tím - Vĩnh Phúc - Hoàng Trọng
Thu về trong mắt em - Phạm Mạnh Cương
Em về mùa thu - Ngô Thụy Miên
Có phải em mùa thu Hà Nội - Trần Quang Lôc
Nói với mùa thu - Thanh Trang
Không còn mùa thu - Việt Anh
Những mùa thu qua trên cuộc tình tôi - Trương Sa
Lá đổ muôn chiều - Đoàn Chuẩn - Từ Linh
Mùa thu cho em - Ngô Thụy Miên
Mùa thu Paris - Cung Trầm Tưởng - Phạm Duy
Yêu em anh đã yêu mùa thu - Trương Sa
Thu Cai, Thu Saigon -  Trần Quang Lộc


Play All
Tiếng Hát Minh Châu
Nhạc đệm: Đinh Sinh Long
NgayĐóChúngMình.com