Tiếng Hát Minh Châu
Nhạc Đệm: Đinh Sinh Long
Buồn Nào Như Lá Bay