Tiếng Hát Minh Châu
Nhạc Đệm: Đinh Sinh Long
Play All

Giọt buồn - Vũ Hoàng
Buồn mãi quanh ta - Lê tín Hương
Khắc khoải - Diệu Hương
Nói với mùa thu - Thanh Trang
Buồn nào như lá bay - Hoàng khai Nhan
Trúc đào - Ng tất Nhiên, Anh Bằng
Tình khúc tháng sáu - Ngô thụy Miên
Lãng quên tháng ngày - Nhạc ngoại quốc
Dù nghìn năm qua đi - Đăng Khánh
Thu trong mắt em - Ngô thụy Miên
Tình là hư không - Phạm anh Dũng
Một ngày vui mùa dông - Lê Uyên Phương
Buồn Nào Như Lá Bay