Ca Khúc Nguyễn ĐìnhToàn
Ca Khúc Nguyễn ĐìnhToàn
Đường đưa bước em đi
Mai tôi đi
Một cánh hoa rơi
Hãy thắp cho nhau một Ngọn đèn
Saigon niềm nhớ không tên
Tiếng Hát Minh Châu
Nhạc đệm: Đinh Sinh Long
NgayĐóChúngMình.com
Anh nằm đấy, buổi trưa và tiếng nắng

                                 Nguyễn Đình Toàn