Nhạc Đệm: Đinh Sinh Long

Play All
Tiếng Hát Minh Châu
Một Thoáng Mơ Phai
Một thoáng mơ phaii - Trường Sa
Bến xuân - Văn Cao
Trong nỗi nhớ muộn màng - Ngô thụy Miên
Mai tôi đi - Nguyên Sa - Anh Bằng
Vũng lầy của chúng ta - Lê Uyên Phương - Minh Châu -Trần
Hùng
Hoa có vàng nơi ấy - Việt Anh
Mùa xuân ngày trở lại - Thanh Trang
Hà Nội phố - Pham Ngọc - Pham Anh Dũng
Cho tôi lại từ đầu - Trần quang Lộc
Biển nhớ -  Trịnh Công Sơn
Mưa thì thầm - Tôn Thất Lập
Mùa xuân trên đỉnh bình yên - Từ Công Phụng
Tiễn đưa -Thảo Linh
Ai lên xứ hoa đào - Hoàng Nguyên
Những ước mơ phai dần theo mầu áo
mà ngày về xa quá tựa chiêm bao
cánh diều xưa bay mãi đến phương nào
chở mộng mị ra xa tầm tay với
ttl
NgayĐóChúngMình.com