.
Hà Nội Ngày Tháng Cũ
Tiếng Hát Minh Châu
Nhạc đệm: Đinh Sinh Long
Hà Nội Ngày Tháng Cũ
Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội - Trần Quang Lộc
Mưa Saigon, Mưa Hà Nội - Phạm Đình Chương
Nhớ Mùa Thu Hà Nội - Trịnh Công Sơn
Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa - Bùi Thanh Tuấn
                                  Trương Quý Hải
Hà Nội Mùa Lá Bay - Hữu Xuân
Hà Nội Có Em - Minh Nhiên
Hướng Về Hà Nội - Hoàng Dương
Tôi Vẫn Yêu Hoa Mầu Tím - Hoàng Trọng
NgayĐóChúngMình.com