Dưới Giàn Hoa Cũ
Tiếng Hát Minh Châu
Play All

Mầu nắng lạ   -  Huỳnh Thái Bình
Tìm đâu - Nguyễn Hiền
Dưới Giàn Hoa Cũ   -  Tuấn Khanh
Giot Lệ Cho Ngàn Sau  - Từ Công Phụng
Lá rơi trong chiều - Thanh Trang
Phượng Yêu   -  Phạm Duy
Có Những Niềm Riêng - Lê Tín Hương
Hoa Xuân   -  Phạm Duy
Điệu Buồn   -  Đào Duy
Lệ đá - Trần Trịnh
Cho người tình lỡ - Hoàng Nguyên
Chiều Tím   -  Đan Thọ - Thơ Đinh Hùng
Áo vàng em bay  - Thơ Phạm Sĩ Trung, Nhạc Lâm Thùy Giang
Cung la buồn - Nhạc ngoại quốc, lời việt
Cánh hoa duyên kiếp - Đoàn Chuẩn
Nhạc Đệm: Đinh Sinh Long
NgayĐóChúngMình.com