.
.
Nghe những Tàn Phai
Nghe những Tàn Phai

Nhạc đệm: Đinh Sinh Long
Biển Nhớ
Phôi Pha                                
Xin Trả Nợ Người  
Một Cõi Đi Về
Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ
Tình Sầu
Ướt Mi
Cát Bụi
Cho Một Người Vừa Nằm Xuống
Gần Như Niềm Tuyệt Vọng - Minh Châu - Trần Hùng
Bên Đời Hiu Quạnh
Chiếc Lá Thu Phai
NgayĐóChúngMình.com