PhượngYêu
PhượngYêu

Đêm Cuối Cùng                                   Phạm Đình Chương - Nhạc đệm: Nguyễn Huy
Bài Không Tên Số 8                            Vũ Thành An - Nhạc đệm: Nguyễn Huy
Đá Xanh                                                Lê Uyên Phương, Nhạc đệm: Trần Long
Bên Ni Bên Nớ                                    Thơ Cung Trầm Tưởng, Nhạc Phạm Duy, Nhạc đệm: Trần Long
Phượng Yêu                                        Phạm Duy, Nhạc đệm: Trần Long
Này Em Có Nhớ                                  Trịnh Công Sơn, Nhạc đệm: Trần Long
Phố Vắng Em Rồi                               Mạnh Phát - Nguyễn Đan Thanh
Lời Mẹ Ru                                            Trịnh Công Sơn, Nhạc đệm: Trần Long
Về đây nghe em                                  Trần Quang Lộc, Nhạc Đệm: tranhc
Tiếng Sáo Thiên Thai                         Phạm Duy, Nhạc Đệm: tranhc
Khi Em Nhìn Anh                                 Y Vân, Nhạc Đệm: tranhc
Đợi Chờ                                              Phạm Đình Chương, Nhạc Đệm: Khanh & Long Tran
Chiều Trên Phá Tam Giang              Thơ Tô Thùy Yên, nhạc Trần Thiện Thanh, Nhạc Đệm: tranhc
Ngồi Lại Trên Đồi                               Lê Uyên Phương, Nhạc Đệm: tranhc
Chiếc Lá Thu Phai                             Trịnh Công Sơn, Nhạc Đệm: Ngọc Lâm
Dốc Mơ                                               Ngô Thụy Miên, Nhạc Đệm: Ngọc Lâm
Đêm Trăng Khuya                              Đăng Khánh

Play All
Tiếng Hát Minh Châu
NgayĐóChúngMình.com