Có mây bàng bạc gây thương nhớ
Có ánh trăng vàng soi giấc mơ
Có anh ngồi lặng so phi'm cũ
Mong chờ em hát khúc xuân xưa
                                            hc
Cám ơn các bạn đã vào thăm "Ngàn Năm
Mây Bay".  Trong những trang này, bạn sẽ
tìm thấy những bài hát, những kỷ niệm được
ghi lại từ các buổi họp mặt thân hữu.

Chúng tôi xin cám ơn mọi sự giúp đỡ trong
việc thực hiện web site "Ngàn Năm Mây Bay"
Counter
NgayĐóChúngMình.com